Dôležitý oznam- informácia

Dávame do pozornosti, že od septembra 2021, Materská škola Hrabovská cesta bude pripravovať a prijímať deti s diétnym stravovaním, a to: bezlepková, bezlaktózová a šetriaca diéta.

Mgr. Zuzana Bródyová

riaditeľka školy

Predloženie dokumentov- Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms_na_elektornicke-vyplnenie

Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ_na-vytlačenie (3)na predprimárne vzdelávanie

Dôležitá informácia

Dobrý deň,

ako ste už mnohí postrehli, od 3.3.2021 nastáva zmena
niektorých opatrení a zavádzanie nových pravidiel. Je to výsledok
rokovania vlády s odborníkmi. Branislav Gröhling predstavil, ako to bude
po novom vyzerať. Možnosť prezenčnej výučby v materských školách a na
prvom stupni základných škôl bude zachovaná pre deti rodičov, ktorí
musia pracovať z pracoviska. Do tejto kategórie nepatria len zamestnanci
kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači, učitelia MŠ, uč.
na prvom stupni ZŠ, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva,
technických služieb a podobne. Takže pre deti týchto rodičov, bude MŠ
otvorená. Potvrdenie o tom, že daní zamestnanci nemôžu svoju prácu
vykonávať z domu čoskoro pribudne na webe ministerstva www.minedu.sk.
Zákonní zástupcovia toto potvrdenie potvrdené zamestnávateľom, následne
odovzdajú škole. V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca
žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie
starší ako 7 dní.
Veľmi nás mrzí, že vám musíme sprostredkovávať takéto nelichotivé
informácie. Prajeme vám všetkým pevné zdravie a veľa síl do
nadchádzajúcich náročných dní.

Mgr. Zuzana Bródyová

riaditeľka školy

Otvorenie materskej školy od 8.2.2021

Od pondelka 8. februára sa otvoria materské školy (MŠ), špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl (ZŠ). Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl (SŠ). Otvorené budú tiež základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty. Informoval o tom v stredu počas tlačovej konferencie minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling . Situácia v regiónoch sa podľa ministra líši a v prípade rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a zhodnotenia nepriaznivej epidemiologickej situácie nemusí byť škola otvorená. „To znamená, že keď od 8. februára spúšťame školskú prevádzku, spúšťame do platnosti aj školský semafor, ktorý fungoval od začiatku roka. To znamená, že ak niekde bude situácia vážna a niekde už aj je, tak RÚVZ môže v danom meste alebo okrese prerušiť vyučovanie, pre mesto Ružomberok RÚVZ dal súhlas s otvorením škôl od 8.2.2021!
Ak sa rodič rozhodne, že sa nebude testovať a dieťa nebude môcť nastúpiť do školy, ostáva v dištančnej forme, rodičom však nebude v tomto prípade preplácaná OČR,“ zdôraznil minister. Rodičia budú podpisovať čestné vyhlásenie, že majú negatívny test, a v prípade, že nebude pravdivé, budú podľa Gröhlinga niesť trestnoprávnu zodpovednosť.
Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová povedala, že rozhodnutie pustiť deti do škôl vôbec nebolo jednoduché vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. Poprosila rodičov, učiteľov a zriaďovateľov, aby k otvoreniu škôl pristupovali veľmi zodpovedne. Poznamenala, že si uvedomujú aj riziká. Minister školstva nevylučuje, že školy sa opäť zatvoria. „Možno v priebehu dvoch, troch, štyroch týždňov nastane situácia, že budeme opäť školy zatvárať,“ povedal Gröhling. Tomuto scenáru sa však podľa jeho slov budú snažiť vyhnúť.
Minister pripomenul, že testovať sa nemusia deti do desiatich rokov.
Na základe vyjadrenia ministra a ďalších opatrení, ktoré sprevádzajú otvorenie škôl od 08.02.2021, zriadil MU Ružomberok pre zamestnancov školstva ako aj rodičov detí ružomberských škôl  odberné miesta. Pre rodičov detí MŠ budú k dispozícii tri odberné miesta. Ak budete mať záujem využiť túto možnosť je potrebné dodržať časový harmonogram a priniesť vypísaný mini formulár, ktorý urýchli proces testovania.

TESTOVANIE 6.2.2021
MOM
ZŠ Klačno
MOM
ZŠ Zarevúca
MOM
ZŠ Bystrická
MŠ, ZŠ B. Potok 49 13,00 – 14,30
ZŠ Černová 109 10,30 – 12,00
ZŠ Bystrická 393 8,00 – 12,00
ZŠ Klačno 202 8,00 – 10,30
ZŠ Sládkovičova 163 11,00 – 12,30
ZŠ Zarevúca 324 8,00 – 11,00
rodičia MŠ 740 14,30 – 18,00 14,00 – 16,00 14,30 – 16,30
ZUŠ 60 13,00 – 14,00
zamestnanci MŠ 128 13,00 – 14,30

Mini formulár: word formát

Otvorená MŠ pre deti zamestnaných rodičov kritickej infraštruktúry

Na základe vyjadrenia zriaďovateľa – mesta Ružomberok, od 11.1.2021 bude
otvorená MŠ pre deti zamestnaných rodičov kritickej infraštruktúry a
rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu.
Otvoríme toľko tried, podľa toho koľko bude prihlásených detí.
Prosíme rodičov, aby informovali svoje tr. učiteľky.
Od 18.1.2021 sa plánuje otvoriť materské školy.