Zamestnanci MŠ

Prevádzkoví zamestnanci

Zdenka Remeňová

Jana Laková

Mária Hejnyšová

Lenka Kurtulíková

Zamestnanci školskej jedálne

Vedúca ŠJ: Eva Pacigová

Vlasta Martonová

Anna Ondrejková

Ivana Kyseľová

Beata Matajová

Pedagogickí zamestnanci MŠ

Riaditeľka MŠ: Mgr. Zuzana Bródyová

Zástupkyňa RMŠ: Mgr. Miroslava Buchová

1. trieda: Eleonóra Fabová, Mgr. ​​​​​Eva Pariľáková

2. trieda: Bc. Iveta Babecová, Zdenka Feceňková

3. trieda: Mgr. Miroslava Buchová, Bc. Zdenka Remeňová

4. trieda: Mgr. Zuzana Bródyová, Bc. Zuzana Šimová

5. trieda: Mgr. Tatiana Slotová, Bc. Eva Kostíková

6. trieda: Margaréta Máliková, Mária Jablonská