Zatvorenie materskej školy.

Dôležitý oznam…
Po konzultácii s RUVZ v LM a na základe usmernenia č. 15/2005-R z
31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v
SR, bude z dôvodu vysokej chorobnosti …..
od zajtra 13.12.2022 do piatku 16.12.2022(vrátane) MŠ zatvorená.

Mgr. Zuzana Bródyová

riaditeľka MŠ

Dôležitý oznam

Dávame do pozornosti, že dňa 22.9.22 sa uskutoční rodičovské združenie. Počasie nám nedovoľuje stretnúť sa na šk. dvore, takže sa vidíme v 6.tr (na prízemí vpravo) o 15:30 hod.  Účasť nie je povinná, ale potrebná. Schválime čo je potrebné schváliť, podáme vám informácie týkajúce sa nového šk. roku, zmien, plánov a vízií, vypočujem si vaše podnety a rozlúčime sa.

V Ružomberku 19.09.2022

Mgr. Zuzana Bródyová- riaditeľka školy

 

Informácie pre rodičov na začiatok školského roku 2022/2023. Milí rodičia, leto sa končí a brány škôl sa opäť otvárajú. Pre MŠ tento rok skôr ako pre ostatné školy. Takže šk. rok 2022/23 pre MŠ začína v piatok 02.09.2022. Pre našich „nováčikov“, MŠ sa otvára o 06:00 hod. a uzatvára sa o 16:00 hod. Do školy je potrebné prísť do 8:00 hod. a budovu MŠ opustiť do 16:00 hod. Deti potrebujú pre pobyt v MŠ: obliečky na perinky a plachtu (rozmer ako do detskej postieľky), pyžamo, prezuvky, náhradné oblečenie, u najmladších detí sa zídu na pobyt vonku aj gumáky a tiež vás prosíme podpísať im veci. Informácie o hygienických potrebách a potrebnej dokumentácii vám priebežne poskytnú triedne p. učiteľky. Rozdelenie do tried nájdete na vchodových dverách. S orientáciou vám radi pomôžu zamestnanci MŠ. Užite si nadchádzajúci sviatočný deň a v piatok sa na vás tešíme. Mgr. Zuzana Bródyová riaditeľka školy
Dôležitý oznam- informácia

Dávame do pozornosti, že od septembra 2021, Materská škola Hrabovská cesta bude pripravovať a prijímať deti s diétnym stravovaním, a to: bezlepková, bezlaktózová a šetriaca diéta.

Mgr. Zuzana Bródyová

riaditeľka školy

Predloženie dokumentov- Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms_na_elektornicke-vyplnenie

Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ_na-vytlačenie (3)na predprimárne vzdelávanie