Dôležitá informácia

Dobrý deň,

ako ste už mnohí postrehli, od 3.3.2021 nastáva zmena
niektorých opatrení a zavádzanie nových pravidiel. Je to výsledok
rokovania vlády s odborníkmi. Branislav Gröhling predstavil, ako to bude
po novom vyzerať. Možnosť prezenčnej výučby v materských školách a na
prvom stupni základných škôl bude zachovaná pre deti rodičov, ktorí
musia pracovať z pracoviska. Do tejto kategórie nepatria len zamestnanci
kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači, učitelia MŠ, uč.
na prvom stupni ZŠ, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva,
technických služieb a podobne. Takže pre deti týchto rodičov, bude MŠ
otvorená. Potvrdenie o tom, že daní zamestnanci nemôžu svoju prácu
vykonávať z domu čoskoro pribudne na webe ministerstva www.minedu.sk.
Zákonní zástupcovia toto potvrdenie potvrdené zamestnávateľom, následne
odovzdajú škole. V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca
žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie
starší ako 7 dní.
Veľmi nás mrzí, že vám musíme sprostredkovávať takéto nelichotivé
informácie. Prajeme vám všetkým pevné zdravie a veľa síl do
nadchádzajúcich náročných dní.

Mgr. Zuzana Bródyová

riaditeľka školy