Dôležitý oznam

Dávame do pozornosti, že dňa 22.9.22 sa uskutoční rodičovské združenie. Počasie nám nedovoľuje stretnúť sa na šk. dvore, takže sa vidíme v 6.tr (na prízemí vpravo) o 15:30 hod.  Účasť nie je povinná, ale potrebná. Schválime čo je potrebné schváliť, podáme vám informácie týkajúce sa nového šk. roku, zmien, plánov a vízií, vypočujem si vaše podnety a rozlúčime sa.

V Ružomberku 19.09.2022

Mgr. Zuzana Bródyová- riaditeľka školy