Otvorenie materskej školy

V pondelok 07.02.2022 bude otvorená materská škola v normálnom režime od 06:00 do 16:00 hod.

V Ružomberku: 05.02.2022