Oznam pre rodičov pri nastúpení do materskej školy- školský rok 2021/2022

oznam začiatok šk.roka