Vážení rodičia, v prílohách sú zoznamy detí v školskom roku 2021- 2022. Mgr. Zuzana Bródyová, riaditeľka materskej školy

Kópia – 1.trieda zoznam Kópia – 2.trieda zoznam Kópia – 3.trieda zoznam Kópia – 4. trieda zoznam Kópia – 5.trieda zoznam Kópia – 6.trieda zoznam