Zatvorenie materskej školy.

Dôležitý oznam…
Po konzultácii s RUVZ v LM a na základe usmernenia č. 15/2005-R z
31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v
SR, bude z dôvodu vysokej chorobnosti …..
od zajtra 13.12.2022 do piatku 16.12.2022(vrátane) MŠ zatvorená.

Mgr. Zuzana Bródyová

riaditeľka MŠ