Dôležitý oznam termíny jesenných prázdnin 2020/2021

V súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 (bod č. 1) sa v školskom roku 2020/2021 termíny jesenných prázdnin týkajú aj materských škôl.

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

V čase jesenných prázdnin v školskom roku 2020/2021 nebude žiadna materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR pre deti v prevádzke.

Mgr. Zuzana Bródyová
riaditeľka školy

Národný projekt Dáška

V prílohe sa nachádza letáčik Dáška, nakoľko aj v tomto období sa naďalej stretávame s násilím páchanom na tých najzraniteľnejších – deťoch a všeobecne na násilí.

Koordinátor ochrany detí pred násilím Ing. Dagmar Stachová

Letáčik
Letáčik Dáška

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
Sekcia sociálnych vecí a rodiny
Námestie slobody č. 9
034 01 Ružomberok

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ružomberok

CPPPaP pre verejnosť  –  Sme tu pre vás,

stručný informatívny materiál pre pedagógov a rodičov z VÚDPaP:

zasady_komunikacie_deti-sa-ucia-doma_final.pdf

o-videohrach-vo-vzdelavani.pdf

11-rad_rodicia_skola-doma_final.pdf

Núdzové opatrenia prijaté v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou významnou mierou zasahujú do nášho každodenného života.

CPPPaP v Ružomberku pracuje v obmedzenom režime, avšak ponúka naďalej podporu pre rodičov, pedagógov, žiakov či študentov telefonickou alebo mailovou formou. Read More