Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ružomberok

CPPPaP pre verejnosť  –  Sme tu pre vás,

stručný informatívny materiál pre pedagógov a rodičov z VÚDPaP:

zasady_komunikacie_deti-sa-ucia-doma_final.pdf

o-videohrach-vo-vzdelavani.pdf

11-rad_rodicia_skola-doma_final.pdf

Núdzové opatrenia prijaté v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou významnou mierou zasahujú do nášho každodenného života.

CPPPaP v Ružomberku pracuje v obmedzenom režime, avšak ponúka naďalej podporu pre rodičov, pedagógov, žiakov či študentov telefonickou alebo mailovou formou.

V prípade akýchkoľvek otázok a ťažkostí sa môžete obrátiť na naše CPPPaP:

Telefónne čísla:    044/4342634,   044/4328054  v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 13.00 hod.

Emailová adresa:     cpppap@ppprk.sk

Emailové adresy jednotlivých zamestnancov nájdete na webovej stránke nášho zariadenia:    http://www.ppprk.sk/kontakt-2/zamestnanci/

Zároveň ponúkame informáciu o podpore a pomoci, ktorú ponúka Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave (VÚDPaP) a kontakty pre poskytnutie pomoci:

Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833 (od 9:00-18:00)

Telefonická Linka podpory: 02 4488 1649 (od 9:30 do 14:30 hod.)

Email: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

Odkaz na podkast VÚDPaP na tému „Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse“:  https://vudpap.sk/podcast-ako-hovorit-s-detmi-o-koronaviruse/