Darovať deťom vaše 2%

Ak by ste sa rozhodli darovať vaším/naším deťom vaše 2% ,vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO, je k dispozícii na webe.

Ďakujeme,🥰👏len spolu🤝budeme silní💪.

vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf