Dôležitý oznam – povinnosť doniesť podpísané nové tlačivo o bezinfekčnosti

Dôležitý oznam.

Po jesenných prázdninách 10. novembra 2020 je každý zákonný zástupca povinný doniesť podpísané nové tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré je na stránke materskej školy. Tlačivo odovzdá učiteľke pri nástupe dieťaťa do triedy.

 Mgr. Zuzana Bródyová
 riaditeľka školy