Dôležitý oznam termíny jesenných prázdnin 2020/2021

V súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 (bod č. 1) sa v školskom roku 2020/2021 termíny jesenných prázdnin týkajú aj materských škôl.

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

V čase jesenných prázdnin v školskom roku 2020/2021 nebude žiadna materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR pre deti v prevádzke.

Mgr. Zuzana Bródyová
riaditeľka školy