Otvorená MŠ pre deti zamestnaných rodičov kritickej infraštruktúry

Na základe vyjadrenia zriaďovateľa – mesta Ružomberok, od 11.1.2021 bude
otvorená MŠ pre deti zamestnaných rodičov kritickej infraštruktúry a
rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu.
Otvoríme toľko tried, podľa toho koľko bude prihlásených detí.
Prosíme rodičov, aby informovali svoje tr. učiteľky.
Od 18.1.2021 sa plánuje otvoriť materské školy.